Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

 1. BRUK AV NETTSIDE OG SIKKERHET

  1. Nettstedet http://www.realescapegame.no heretter kalt nettstedet er eid drevet av REAL Escape Game AS., heretter kalt selskapet. Selskapet fastholder retten til å endre the terms and conditions nedenfor inkludert alt innhold på nettstedet fra tid til annen ved dets egen beslutning uten forhåndsgitt beskjed.
  2. The terms and conditions gjelder bruk av nettstedet fra enhver som besøker det og bør leses nøye før bruk.
  3. Selskapet gjør sitt beste for å levere oppdatert og korrekt informasjon til enhver besøkende på nettstedet.
  4. Nettstedet er for de besøkende utelukkende for personlig og ikke-kommersielt bruk. Dette betyr at du kan ikke endre, kopiere, distributere, fremføre, reprodusere, utgi, bytte eller selge noe informasjon hentet fra dette nettstedet uten skriftlig samtykke fra selskapet.
  5. Du er ikke tillatt å bruke eller henvise til all eller noen del av informasjon fra nettstedet i forbindelse med svindel, ulovligheter, ærekrenkelse, påføring av skade, obskøniteter eller noe som kan regnes som omstridt.
  6. Ved bruk av nettstedet aksepterer du at internett aldri kan være helt sikkert. Selskapet vil ta nødvendige steg for å forsøke å sikre din informasjon.
  7. Selskapet er ikke ansvarlige ovenfor noen personer for noen direkte eller indirekte, konsekvensielle eller utilsiktede skader, inkludert (uten forbehold) tap av profitt eller økonomiske midler, tap av mulighet, kostnader tilknyttet erstatning av varer eller tjenester, tap eller skade på informasjon eller forretningsmessige forstyrrelser, som følge av noen bruk av nettstedet.
    
 2. GENERELLT

  1. Ingen del av disse vilkårene og betingelsene har som mål å gå utover dine lovfestede rettigheter.
  2. Spillet er designet for et lag bestående av 2-5 personer per rom. Minimum antall deltakere per spill er 2 personer, og det maksimale antall er 5, men 6 kan fungere i noen tilfeller.
  3. Varemerkene og logoene vist på nettstedet er i selskapets eie. Du er ikke tillat å bruke disse uten skriftlig samtykke fra selskapet, og du aksepterer at bruk uten skriftlig samtykke kan føre til rettighetsbrudd for den gjeldende innehaveren.
  4. Disse vilkårene og betingelsene og enhver avtale som inneholder disse vilkårene og betingelsene skal styres etter norsk lov og alle disputter skal løses etter denne.
  5. Nettstedet kan inneholde nettlenker til tredjepart nettsteder. Driften av disse nettstedene er utenfor selskapets kontroll og du bruker dem på eget ansvar. Selskapet vil ikke akseptere noen form for ansvar for noen skade som oppstår som følge av bruk av disse nettstedene.
  6. Selskapet samler inn og lager den personlige informasjon du oppgir uten å dele det med neon tredjepart og er dedikert til å forsikre at din personlige informasjon er beskyttet.
  7. P.g.a spillets natur er ingen opptak, hverken bilde eller lyd, tillatt inne i rommet. Det inkluderer (uten forbehold) bruk av mobiltelefoner, opptaksutstyr (video og/eller audio) og kamera. Bruk av en slik gjenstand er ikke tillatt i rommet.
  8. Av sikkerhetsgrunner fastholder selskapet retten til å dokumentere (ved opptak) spill og bevare opptakene opptil 48 timer etter spillets start.
  9. Selskapet forventer at kundene ikke avslører detaljer fra spillet, enten direkte eller indirekte, til offentligheten.
  10. Selskapet kan kontakte deg fra tid til annen med tilbud og informasjon via epost eller telefon.
  11. Selskapet kan rettmessig kreve erstating fra kunder som med vitende vilje eller som følge av feilaktig bruk av gjenstander forårsaker skade på noe i selskapets eie.
  12. Så lenge du befinner deg på vår eiendom, må du sørge for å tilpasse deg våre regler og retningslinjer, opptre i henhold til forventet oppførsel, og samarbeide med våre ansatte.
  13. Selskapet tolerer ingen former for hets, antisosial oppførsel eller misbruk (verbal eller fysisk) mot dets ansatte og/eller kunder. Skulle noe av det ovenfor nevnte finne sted vil det resultere i at spillet ditt umiddelbart blir avsluttet og muligheter for saksoppretting. Ved en slik situasjon vil ikke erstatning for det avsluttede spillet være aktuelt.
    
 3. BOOKINGS

  1. De eneste tilgjengelige språkene for å opprette en avtale er norsk og engelsk.
  2. Kun person(er) som er minst 18 år gamle har tillatelse til å reservere et rom/spill.
  3. Dette er et „live event” spill, og så snart reservasjonen er bekreftet, kan vi ikke akseptere noen avbestillinger, ombestillinger, refunderinger  24 timer før spillets start.
  4. Du kan endre din bestilling frem til 24 timer før spillets start. Endring kan gjøres via link i bekreftelsesmailen du får av oss.
  5. Alle kjøp på nettstedet er gyldig først når det har blitt prosessert av selskapet. Du skal motta en bekreftelse via mail når kjøpet har blitt prosessert. Vær oppmerksom på at disse bekreftelsene kan havne direkte i spam/søppelpost-mappen din.
  6. Dersom du ønsker å overføre reservasjon(ene) din(e) til noen andre sitt navn må du kontakte selskapet enten via e-post eller telefon senest to timer før spillets start.
  7. Reservasjoner kan ikke bli overført eller videresolgt for kommersielle årsaker eller som en bonus. Dersom en reservasjon er overført eller videresolgt i brudd mot denne retningslinjen, vil personen hvis navn reservasjonen er ført under eller personen som hevder sin rett til å delta på nevnte reservasjon bli nektet adgang.
  8. Du holder det fulle og hele ansvar for å oppgi korrekt informasjon i reservasjonssystemet vi bruker (Online Booking Form).
  9. En reservasjon vil bli oppført som "møtte ikke opp" og adgang vil bli nektet dersom laget kommer 30 minutter eller senere etter avtalt tid. I en slik situasjon vil ikke forhåndsbetalt beløp tilbakebetales og reservasjonen kan ikke endres.
    
 4. PRIS OG BETALING

  1. Prisen på et spill er oppført på nettstedet under bolken kalt "booking".
  2. Prisen er satt i henhold til antall personer på samme reservasjon (maksimalt 5 personer) og til tidspunktet i uken.
  3. Rom kan kun reserveres via nettet.
  4. Den eneste aksepterte betalingsmetoden via internett er å bruke et bankkort med Bank Axept.
  5. De aksepterte betalingsmetodene i butikken er: Vipps for privatkunder, faktura eller VIPPS for Bedrift.
  6. I tilfelle færre personer deltar i spillet enn det er reservert for, vil ikke prisforskjellen bli tilbakebetalt.
  7. Dersom flere personer deltar i spillet enn det er reservert for kan prisforskjellen ordnes ved ankomst. Pris per ekstra spiller er 450 kr
 5. KONTAKT

  1. Dersom du trenger å komme i kontakt med selskapet kan du gjøre det via følgende kanaler:
   E-post: post@realescapegame.no
   Phone:+47 40 44 80 08
   www.realescapegame.no/kontakt
    
 1. KUPONGER/GAVEKORT

  1. Vær oppmerksom på at gavekort er gyldige i 1 år etter kjøpets dato. Dersom dere trenger et gavekort som er gyldig lenger, vennligst ta kontakt.
  2. Gavekort kan ikke refunderes.
  3. Gavekort kan ikke tilbakebetales og kan ikke erstattes dersom de blir mistet.
  4. Gavekortet kan kun brukes i én transaksjon; en gjenstående verdi etter denne transaksjonen kan ikke tilbakebetales eller byttes ut med et nytt gavekort og den gjenværende verdien vil være ugyldig.
  5. Dersom kostnaden for spillet er høyere enn verdien på gavekortet (f.eks. dersom det er flere spillere i gruppen enn det verdien på gavekortet dekker) må dere betale mellomlegg ved ankomst.
    
 2. SIKKERHET

  1. Selskapet fastholder retten til å nekte spillere adgang til firmaets lokaler dersom de er synlig påvirket av alkohol og eller andre rusmiddler. Spill kan avbyrtes av samme grunn. Ingen refusjon gis i begge tilfeller.
  2. Mat og drikke er ikke tillatt å ta med seg til spillet.
  3. For å få adgang til spillet må du bekrefte det fulle navnet reservasjonen er ført under og du kan bli bedt om å bekrefte telefonnummeret og e-posten bekreftelsen ble sendt til.
  4. Barn under 13 år må ledsages av minst 1 voksen spiller per spill. Én ledsagende voksen må delta som en del av et lag bestående av barn. Barn under 8 år kan delta gratis, kun som del av at betalende lag bestående av voksne.
  5. Det er tilstrekkelig med rømningsplaner og rømningsknapper i alle Escape rom.
  6. Selv om opplevelsen er forsikret både av spillestedet og forsikringen til REAL Escape Game AS, tar du på deg å opptre med aktsomhet under spillet og ikke ta unnødvendige risikoer som å klatre på utrygge overflater som ikke er designet for dette formålet. Spillet krever ikke slike aktiviteter og kundene vil bli informert om dette før spillet starter. Du er ansvarlig for din egen sikkerhet under spillet.
  7. Du anerkjenner at ikke alle overflater og kanter er glatte og perfekte og at du blir frivillig innelåst i et rom som kan være i større eller mindre grad mørkt fra tid til annen. Du forstår at det har blitt tatt ekstreme tiltak for å forsikre at spillmiljøet er sikkert og at REAL Escape Game ikke vil bli holdt ansvarlige for små skader.
    
 3. FOTOGRAFERING

  1. Det vil bli tatt bilde av hvert lag ved endt spill.
  2. Bildene kan (ved samtykke fra de fotograferte) bli opplastet til sosiale medier uten navn.
  3. Lagbildet ditt (uten navn) kan bli brukt av selskapet for markedsføring, f.eks. på bannere, reklamekampanjer, reklame på print o.l.